Call us: +30 24410 40099

Υποβολή παραπόνων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας έχει θέσει ως στόχο την ορθή, σύννομη και αποτελεσματική διαχείριση των ερωτημάτων/αιτημάτων των πελατών και ακόμη περισσότερο έχει κατανοήσει ότι η διαχείριση παραπόνων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών της Τράπεζας. Για το λόγο αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας εξυπηρέτησης απαιτήσεων και αναγκών πελατών της.

Για το λόγο αυτό η Τράπεζα έχει θεσπίσει Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων σύμφωνα με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, σας παρέχουμε τρόπους επικοινωνίας ώστε να μπορείτε να εκφράσετε τα σχόλιά σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Η γνώμη σας μετράει και μας βοηθά να βελτιώνουμε την εξυπηρέτησή σας.

Αν κάτι σας έχει δυσαρεστήσει και θέλετε να μας υποβάλετε το παράπονό σας προχωρήστε στις ακόλουθες ενέργειες :

Ι. Επικοινωνία με το εκάστοτε κατάστημα συναλλαγής

Μπορείτε να εκφράσετε το παράπονό σας ή οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε στον υπεύθυνο του Καταστήματος που σας εξυπηρετεί. Το προσωπικό της Τράπεζας είναι πάντα πρόθυμο να σας παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις καθώς διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για να λύσει τις απορίες σας και να διορθώσει τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

ΙΙ. Τρόποι Υποβολής Παραπόνων

Σε περίπτωση που δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την απάντησή μας μπορείτε να εκφράσετε το παράπονό σας γραπτά με τους παρακάτω τρόπους:

  • Συμπληρώνοντας      την «ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ» που βρίσκεται στα καταστήματα του δικτύου      της Τράπεζας (διάθεση στο χώρο συναλλαγών ενημερωτικών φυλλαδίων, σε      εμφανή θέση κυτίο και με ευκρινή – ευανάγνωστα στοιχεία).
  • Αποστέλλοντας      επιστολή προς την Τράπεζα, είτε στη διεύθυνση «Ταλιαδούρου και Κολοκοτρώνη      1 Καρδίτσα, 43100» είτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Νομού. Επιστολή μπορεί      να σταλεί και με φαξ προς την Τράπεζα στο 2441080883 με ένδειξη «Παράπονο»
  • Με μήνυμα      μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με      θέμα «Παράπονο» προσθέτοντας τον ΑΦΜ του πελάτη
  • Στην ιστοσελίδα της      Τράπεζας www.bankofkarditsa.com συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα      ηλεκτρονικής υποβολής παραπόνων

ΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Απαραίτητα στοιχεία για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας σας με την Τράπεζα:

- στοιχεία ταυτοποίησης του παραπονούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας),

- περιγραφή περιστατικού - αιτία παραπόνου,

- τυχόν εμπλεκόμενα πρόσωπα

ΙΙΙ Ανταπόκριση σε περίπτωση υποβολής παραπόνου

Η Τράπεζα αποστέλλει άμεσα ενημέρωση για την παραλαβή του αιτήματος (βεβαίωση ή απαντητικό μήνυμα σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής) και της προθεσμίας που δεσμεύεται για την επίλυση ή επικοινωνία σχετικά με τη διευθέτηση/επίλυση

Το αποτέλεσμα της εξέτασης και η σχετική θέση της Τράπεζας γνωστοποιείται στους συναλλασσόμενους εντός 45 ημερών από τη λήψη των καταγγελιών. Όταν, για σημαντικό λόγο, δεν είναι δυνατή η παροχή απάντησης εντός του ως άνω οριζόμενου χρονικού διαστήματος, η Τράπεζα οφείλει να ενημερώνει με δική της πρωτοβουλία τον παραπονούμενο για την αιτία της καθυστέρησης και να αναφέρει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του παραπόνου και να του παρασχεθεί γραπτή απάντηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι την οριστική επίλυση ή και απάντηση της τράπεζας ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση για όλα τα στοιχεία και έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν στη στοιχειοθέτηση της απάντησης εκ μέρους της Τράπεζας

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με την πορεία του αιτήματός του ο πελάτης μπορεί να απευθύνεται στο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατείας της Τράπεζας και στην Υπηρεσία Παραπόνων αυτής μέσω της ΜΚΣ.
Εφαρμόζοντας τις διατάξεις του τραπεζικού απορρήτου η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας δικαιούται να διερευνά ζητήματα κατ’ εντολή των ενεχομένων / δικαιούχων στους οποίους και απαντά. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να φροντίσετε ότι νομιμοποιείστε να υποβάλλετε το παράπονο.

Τέλος, η Τράπεζα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των παραπονούμενων με σκοπό την επίλυση/διευθέτηση της υπόθεσής τους και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Πρστασίας Δεδομένων (2016/679)

Σε περίπτωση που η τελική απάντηση που δίδεται δεν ικανοποιεί πλήρως τον παραπονούμενο, η Τράπεζα σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει στην απάντηση εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση και ρητή αναφορά στη δυνατότητα του παραπονούμενου να απευθυνθεί σε μηχανισμό εναλλακτικής/ εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή/και στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Αρχή, εφόσον εμμένει στο παράπονο του.

Ως εκ τούτου αφού λάβετε την απάντησή μας και σε περίπτωση που δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι μπορείτε να απευθυνθείτε στον Συνήγορο του Καταναλωτή στη διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71 Αθήνα.

Είτε εναλλακτικά, σε οποιονδήποτε άλλο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, www.efpolis.gr, όπου μπορείτε να βρείτε αναρτημένες και περισσότερες πληροφορίες για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματα του δικτύου μας ή με τo Τμήμα Παραπόνων που τελεί υπό τη Διεύθυνση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας (τηλ. 2441040099 εσωτ. 146, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων

Ενημερωτικό Φυλλάδιο – Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων

Διαβάστε το φυλλάδιο

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

2441040099 εσ.3146

 

Services My-Banking

e bankinge - Banking
Register now!! Manage your bills directly...


sms alertSMS alert
Register now!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Location

world karditsa ImgID1

Our offices are located in Karditsa 

Τaliadourou & Kolokotroni  (Karditsa Shopping Center).