Στόχοι - Προοπτικές

Σημαντικός στόχος για την Τράπεζα αποτελεί η ποιοτική αναβάθμιση των λειτουργιών, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών αλλά και η διεύρυνση των προϊόντων. Έχοντας ως κύριο μέλημα την περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών, η Τράπεζα θα συνεχίσει να προσφέρει: 

    

 • Ευελιξία και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση.
 •   

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε είδους χρηματοοικονομικό ζήτημα.
 •   

 • Συμφέροντα επιτόκια στις καταθέσεις. 
 •    

 • Χαμηλές επιβαρύνσεις στα δάνεια και τις λοιπές τραπεζικές εργασίες.
 •     

 • Μεγάλη απόδοση σε μέρισμα και υπεραξίες από την επένδυση σε συνεταιριστικές μερίδες. 

[κενό] 

Η Τράπεζα δίνει δυναμικά το παρόν της στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και αποτελεί σταθερό αναπτυξιακό βραχίονα της περιοχής. Έχοντας αποκτήσει την εμπιστοσύνη όχι μόνο του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και του συνόλου των κατοίκων του νομού, η Τράπεζα εξελίσσεται συνεχώς με τις δυνάμεις της στραμμένες στην ανάπτυξη της Καρδίτσας και στις ανάγκες των μελών της.

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).