Φιλοσοφία

Κύριο μέλημα της Τράπεζας είναι να διατηρεί ικανοποιημένους τους συνεταίρους της προσαρμόζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ώστε να καλύπτονται με τον καλύτερο και πιο εξατομικευμένο τρόπο οι επιχειρηματικές και προσωπικές τους ανάγκες, με ταχύτητα, φιλικότητα και διαφάνεια. 

Διατηρώντας το ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα και αναγνωρίζοντας τη συμβολή των μελών της στην αναπτυξιακή της πορεία, η Τράπεζα παρέχει σημαντικά και πολλαπλά οφέλη στους συνεταίρους της. Οι υποδείξεις των μελών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στη Διοίκηση της Τράπεζας να βελτιώνει την καθημερινή της λειτουργία, πρός όφελός τους.

Ο τοπικός χαρακτήρας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας προσδίδει στην Τράπεζα ισχυρά ανταγωνιστικά στοιχεία και συνεπάγεται για τα μέλη της μοναδικά πλεονεκτήματα όπως: 

 • Προϊόντα σχεδιασμένα με βάση τις συνθήκες της Τοπικής Αγοράς, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των μελών της.
 •  
 • Ευελιξία, ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων και διαφάνεια, καθώς διοικείται τοπικά από συνεταίρους που εκλέγονται από τα μέλη.
 •  
 • Σύγχρονη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών με ανταγωνιστικότατα επιτόκια και τους πλέον συμφέροντες όρους τις αγοράς.
 •  
 • Πελατοκεντρικό σύστημα λειτουργίας που έχει ως αποτέλεσμα το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών - μελών.
 •  
 • Υψηλή απόδοση της επένδυσης σας, καθώς οι Συνεταιριστικές μερίδες απολαμβάνουν κάθε χρόνο υπεραξίας και μερίσματος έχοντας απόδοση πολλαπλάσια

  οποιασδήποτε μορφής κατάθεσης.

 

Συμβολή στην ανάπτυξη του τόπου μας, καθώς τα χρήματα των συνεταίρων μένουν και αξιοποιούνται στον τόπο μας.

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).