Ασφάλειες

Η Τράπεζα έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε ασφαλιστικές εργασίες, για κάθε πιθανή περίπτωση ασφαλιστικού κινδύνου, συνεργαζόμενη με τη 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

και παρέχει τα παρακάτω ασφαλιστικά προϊόντα:

  • ασφαλίσεις αυτοκινήτων, ζωής και υγείας, ατυχημάτων
  • ασφαλίσεις κατοικιών, βιομηχανικών και επαγγελματικών κτιρίων
  • ασφαλίσεις πυρός - κλοπής - σεισμού
  • ασφαλίσεις μεταφορών, αστικής ευθύνης, δημοσίων και ιδιωτικών έργων
  • ασφαλίσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).