Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

Καρδίτσα 02 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς τους αξιότιμους κ.κ. Συνεταίρους

Κυρίες & Κύριοι

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 14 & 15 του Καταστατικού, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 09η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00_μ.μ., στην αίθουσα του Παυσίλυπου, Μυρμιδόνων 2, Καρδίτσα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών από τον συνεταιρισμό.
  2. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2019 – 31/12/2019.
  3. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2019 – 31/12/2019.
  4. Έγκριση καθορισμού τιμής διάθεσής συνεταιριστικής μερίδας
  5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεών της, γενικά, για τη χρήση του έτους 2019.
  6. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020.
  7. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020.
  8. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εικοστή δεύτερη (24η) εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
  9. Διάφορες ανακοινώσεις.

      Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.

      Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 27/06/2019.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΜΠΟΥΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τελικά Αποτελέσματα Εκλογών 2019

Την Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθησαν οι εκλογές της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας,  για την ανάδειξη 7 εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., καθώς και 2 υπευθύνων προσώπων που θα διευθύνουν τη δραστηριότητα του Ιδρύματος.

Τα τελικά αποτελέσματα είναι:

Για τις 7 θέσεις εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΡΧΟΝΤΗ 1.590
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.411
ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.364
ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.296
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.057
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του   ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ    952
ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΘΩΜΑ    611

Αναπληρωματικοί

   
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του   ΠΕΤΡΟΥ   476
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ   312

Για τις θέσεις υπευθύνων προσώπων που θα διευθύνουν τη δραστηριότητα του Ιδρύματος.

1. ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 2.496
2. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2.469

Αναπληρωματικοί

   
1. ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   428
2. ΒΟΜΒΑΣ ΦΟΙΒΟΣ του   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     39

Εκλογές 2019

Την Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθησαν οι εκλογές της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας,  για την ανάδειξη 7 εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., καθώς και 2 υπευθύνων προσώπων που θα διευθύνουν τη δραστηριότητα του Ιδρύματος.

Τα τελικά αποτελέσματα είναι:

Για τις 7 θέσεις εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΡΧΟΝΤΗ 1.590
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.411
ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.364
ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.296
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.057
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του   ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ    952
ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΘΩΜΑ    611

Αναπληρωματικοί

   
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του   ΠΕΤΡΟΥ   476
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ   312

Για τις θέσεις υπευθύνων προσώπων που θα διευθύνουν τη δραστηριότητα του Ιδρύματος.

1. ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 2.496
2. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2.469

Αναπληρωματικοί

   
1. ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   428
2. ΒΟΜΒΑΣ ΦΟΙΒΟΣ του   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     39

 

Deltiotypoy2019

 

Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτονται πρότυπα αρχεία πρακτικών και εξουσιοδότησης για κάθε νομική μορφή

 

 

Diafimisi PROSKLHSH ENDIAFERONTOS 2019

 

Δικαιολογητικά

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Tο ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, ανακοινώνει τα κάτωθι:

Τον Νοέμβριο του 2019 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Συνεταιριστικής τράπεζας Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τους νόμους 4261/14 και 1667/86, όπως ισχύουν σήμερα, και σύμφωνα με το καταστατικό που εγκρίθηκε από την ετήσια τακτική ΓΣ της Τράπεζας και εγκρίθηκε από την ΤτΕ, στο νέο ΔΣ θα πρέπει να εκλεγούν δύο πρόσωπα τα οποία θα είναι:

πλήρους απασχόλησης, εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τα οποία θα διευθύνουν τη δραστηριότητά της Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Να έχουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο (τραπεζική διοίκηση και λειτουργία)

- Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

- Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές για τις δύο αυτές θέσεις του ΔΣ, θα πρέπει μέχρι 19/7/2019 να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στην επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων της τράπεζας.

Στη συνέχεια, ο κατάλογος των υποψηφίων θα υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος προς προληπτική εποπτική αξιολόγηση και έγκριση της καταλληλόλητας των υποψηφίων.

Πληροφορίες : Κος Γιαννακόπουλος Θεμιστοκλής Τηλ: 24410-40099, εσωτ. 145

Η λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Κατάλογος Δικαιολογητικών

Για το ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

Γεώργιος Μπούκης

Πρόεδρος

SEE GR: Νέος φορέας για την χρηματοοικονομική στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων

SEE GR Logo

SEEGR: Nέος φορέας για την χρηματοοικονομική στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και μικρών επιχειρήσεων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, η Συνεταιριστική Τράπεζας Χανίων και η Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ προχώρησαν στην ίδρυση του μη κερδοσκοπικού φορέα με επωνυμία Αστική Εταιρεία Διασφάλισης Ποιότητας και Δικτύου Επιχειρήσεων Κοινωνικής και Μικρομεσαίας Οικονομίας (SEEGR). Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε χθες, 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η προσέλκυση και κινητοποίηση κεφαλαίων και άλλων πόρων για την υποστήριξη και ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, καθώς και πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να καταστούν βιώσιμες και ικανές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και πλούτο, επιτελώντας παράλληλα κοινωνικό ή και περιβαλλοντικό έργο. ToSEEGR είναι ένα από τα πιλοτικά έργα κοινωνικής χρηματοοικονομικής που στηρίζεται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

« Ως φορείς με παράδοση και έργο στις τοπικές κοινότητες, αναγνωρίζουμε την ανάγκη για την δημιουργία ενός καινούργιου φορέα για την στήριξη των επιχειρήσεων που δημιουργούνται μέσα από αυτές, και ιδιαίτερα τις μικρές και τις κοινωνικές, οι οποίες χρειάζονται, για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη τους, ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία», δήλωσε ο κος Παναγιώτης Τουρναβίτης, Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Η ίδρυση του φορέα είναι το πρώτο βήμα προς τηνανάπτυξηενός«Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων», το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. 

Περισσότερες πληροφορίες:

Contact Us: info[at]see-gr.eu

Website: http://www.see-gr.eu

Ανανέωση της συνεργασίας με το Μέλι Αττική

melisotrofia

Συνέντευξη τύπου έδωσαν σήμερα ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας κ. Μπούκης και οι εκπρόσωποι της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – .Α ΠΙΤΤΑΣ ΑΕΒΕ «ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ».

Ο κ. Μπούκης αρχικά δήλωσε πως «…σήμερα η Τράπεζα μας βρίσκεται στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση ενός πολύ επιτυχημένου μοντέλου συμβολαιακής μελισσοτροφίας που εφαρμόζει η Τράπεζα μας σε συνεργασία με την ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – .Α ΠΙΤΤΑΣ ΑΕΒΕ, ή όπως όλοι καλύτερα την ξέρουμε ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Ο κλάδος της μελισσοκομίας σε πανελλήνιο επίπεδο αλλά και ειδικότερα στην περιοχή μας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και της βιοποικιλότητας της, παρουσιάζει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια και θα λέγαμε πως μπορεί να αποτελέσει έναν από τους τομείς που μπορούν θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης καθώς η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της περιοχής μας, αλλά και η φήμη τους, στο εσωτερικό της χώρας αλλά και διεθνώς, αποτελούν εχέγγυα για τη ανάπτυξή της.
Η Τράπεζα μας ξεκίνησε την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος συμβολαιακής μελισσοκομίας τέλη του 2015, παρέχοντας στήριξη και κεφάλαια σε αρκετούς συνεργάτες-μελισσοκόμους του ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, εκ των οποίων αξίζει να αναφερθεί πως αρκετοί από αυτούς είναι νέοι και σε ηλικία και σε έτη δραστηριοποίησης με την μελισσοκομία. Πέρυσι κατευθύναμε ένα σημαντικό κονδύλι προς αυτήν την κατεύθυνση, με πάνω από 30 ωφελούμενους και τώρα είμαστε σε θέση, μετά την πιλοτική εφαρμογή του και αφού έχουμε βρει τον ακριβή μηχανισμό που αφενός διευκολύνει την λειτουργία της επιχείρησης και αφετέρου διασφαλίζει την Τράπεζα, να τον επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο.
Στην εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού θα βοηθήσει και η συμμετοχή της Τράπεζας μας σε μια σειρά προγραμμάτων διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση, όπως οι δανειοδοτήσεις EaSI που δίνονται μέσω της συνεργασίας της Τράπεζας μας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) αλλά και τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που θα ανακοινώσει σύντομα το ΕΤΕΑΝ.
Από την πλευρά της εταιρείας ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ τοποθετήθηκε ο κ. Πίττας Γεώργιος λέγοντας πως «…είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την μέχρι τώρα συνεργασία μας με την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας καθώς προκύπτει ένα μοντέλο που ικανοποιεί απόλυτα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η περιοχή σας και ιδιαίτερα ο ορεινός της όγκος προσφέρεται για παραγωγή μελιού υψηλής ποιότητας, μοναδικής θα έλεγα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σε αυτήν την ποιότητα η εταιρεία μας προσθέτει υπεραξία, χάρη στην τεχνογνωσία που έχει συσσωρεύσει στα 90 χρόνια λειτουργίας της και στα κανάλια διανομής που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια και έτσι μπορεί να φτάνει το μέλι των παραγωγών της περιοχής σας σχεδόν σε όλες τις αγορές του εξωτερικού. Να αναφέρουμε ενδεικτικά πως, πριν από λίγα χρόνια ξεκινήσαμε με 50 τόνους ντόπιο μέλι από την περιοχή σας και πλέον έχουμε ήδη ξεπεράσει τους 450, ενδεικτικό της δυναμικής που παρουσιάζεται.»
Στην συνέχεια το λόγο πήρε η υπεύθυνη πωλήσεων της εταιρείας κα. Πίττα Αλεξάνδρα τονίζοντας πως η συνεργασία με την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και τους παραγωγούς της περιοχής είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία και πως στο προσεχές μέλλον θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην περιοχή μας.

Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα Q3 2016

Συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα 9μήνου, τις σημαντικές επαφές που είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα με θεσμικούς και πολιτειακούς παράγοντες αλλά τις νέες συνεργασίες που αναπτύσσει η Τράπεζα παραχώρησε ο Πρόεδρος κ. Μπούκης Γεώργιος και οι Γενικοί Διευθυντές – Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ της Τράπεζας κ.κ. Τουρναβίτης Παναγιώτης και Φύλλος Χαράλαμπος.

Ο Πρόεδρος αρχικά αναφέρθηκε στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που για ακόμη μια χρονιά λειτουργεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, διατηρώντας ωστόσο την κερδοφορία και τους λειτουργικούς της δείκτες σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τόνισε πως παρόλη την αρνητική συγκυρία, η Τράπεζα δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας στηρίζοντας έμπρακτα τις επιχειρήσεις, διατηρώντας θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης και δίνοντας πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία που επιτρέπουν τον αγρότη, τον ελεύθερο επαγγελματία και την μικρομεσαία επιχείρηση να επιχειρεί με ασφάλεια.

«Η τράπεζα του Νομού μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του 9/μήνου συνεχίζει να βρίσκεται σε κερδοφόρα πορεία και υπάρχει η βεβαιότητα ότι με κερδοφορία θα κλείσει όλο το 2016. Επιτυχία σημαντική μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον ασταθές και συνεχώς επιδεινούμενο.

Οι δείκτες της τράπεζας συνεχίζουν να κινούνται σε σταθερά υψηλά επίπεδα, διατηρώντας υπερδιπλάσιο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Ο δείκτης ρευστότητας της Τράπεζας μας παραμένει επίσης ιδιαίτερα υψηλός, παρά την σημαντική εκροή καταθέσεων που σημειώθηκε το 2015 πριν την εφαρμογή των capital controls. Η προσεκτική διαχείριση των διαθεσίμων της τράπεζας φάνηκε στις δύσκολες στιγμές όπου δεν αντιμετώπισε ποτέ πρόβλημα και δεν χρειάστηκε ποτέ να αναζητήσει ρευστότητα από τους μηχανισμούς στήριξης.»

Η πολύ πορεία της Τράπεζας επιβεβαιώθηκε και στις συναντήσεις με φορείς το προηγούμενο διάστημα. Αρχικά, με τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ κ. Χαρίτση Αλέξανδρο, στον οποίο τέθηκαν προς συζήτηση μια σειρά από θέματα που αφορούν την συμμετοχή της Τράπεζας μας στα νέα προγράμματα που σχεδιάζει το υπουργείο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης, τέθηκαν υπόψη του αρμόδιου υφυπουργού οι προτάσεις της Τράπεζας μας για την διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε αναπτυξιακά προγράμματα. Ο υφυπουργός συνεχάρη την τράπεζα για την επιτυχή ως σήμερα πορεία και εξέφρασε την ευχή το επιτυχημένο μοντέλο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές, όπου δεν υπάρχουν σήμερα Συνεταιριστικές Τράπεζες.

Στην συνέχεια, ο πρόεδρος κ. Μπούκης αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική συνάντηση που είχε η Τράπεζα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρα, όπου διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά η πολύ καλή εικόνα των εποπτικών αρχών για την Τράπεζα μας. Ο κ. Διοικητής εκφράστηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την πορεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και επεσήμανε την κορυφαία θέση που κατέχει στον κλάδο της με βάση τους εποπτικούς δείκτες. Με τον κ. Στουρνάρα έγινε αναλυτική συζήτηση για το μακροοικονομικό κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα και διεθνώς, τις εξελίξεις στον Τραπεζικό χώρο, θέματα στρατηγικής της Τράπεζας και έγινε επίσης ανάλυση των παραγόντων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην περαιτέρω επέκταση των λειτουργιών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Κατόπιν, ο κ. Τουρναβίτης αναφέρθηκε στην εξέλιξη των υφιστάμενων συνεργασιών που έχει η Τράπεζα με σημαντικούς φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, όπου μέσω του προγράμματος εγγυήσεων EaSIέχει ήδη στο 6μηνο που λειτουργεί χρηματοδοτήσει 30 επιχειρήσεις με σχεδόν 500.000€ σε μικροπιστώσεις, το ΕΤΕΑΝ αλλά και σε μία εξίσου σημαντική νέα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). «Η συνεργασία της Τράπεζας μας με τον ΟΑΕΠ αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη που αναμφίβολα θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής μας. Το πρόγραμμα στο οποίο θα μετέχει η Τράπεζα μας επιτρέπει την χρηματοδότηση έως μέγιστου ποσού 1.000.000€ ανά πελάτη και μέχρι του 80% του κάθε ασφαλισμένου τιμολογίου εξαγωγής. Με απλά λόγια, ο πελάτης μας θα ασφαλίζει την εξόφληση του τιμολογίου του και άμεσα θα χρηματοδοτείται από την Τράπεζα μας σε ποσοστό έως και 80%, με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο, γρήγορες διαδικασίες και χωρίς καμία πρόσθετη εξασφάλιση. Αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ρευστότητας που θα επιτρέψει παράλληλα τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να ελαχιστοποιήσουν τις επισφάλειες τους και να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τις εξαγωγές τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει σύντομα στην Καρδίτσα για την υπογραφή της σύμβασης με τον ΟΑΕΠ.

Ακόμη η Τράπεζα μας θα μετέχει στον νέο κύκλο προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ που θα ανακοινωθούν σύντομα και περιλαμβάνει τις προκηρύξεις των προγραμμάτων ΤΕΠΙΧ και Εξ’ Οικονομώ. Κλείνοντας, ο κ. Τουρναβίτης επεσήμανε πως η Τράπεζα μας διαθέτει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις απαραίτητες συνεργασίες με φορείς για να επιτελέσει τον ρόλο της που δεν είναι άλλος από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την πρόσβαση των μελών μας σε καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα.

Στην συνέχεια ο κ. Φύλλος αναφέρθηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των καθυστερήσεων και τις δυνατότητες που αυτό δίνει προκειμένου οι δανειολήπτες να μπορούν σε συνεργασία με την Τράπεζα να βρίσκουν μια βιώσιμη λύση για τις χρηματοδοτήσεις τους. Τόνισε επίσης, πως η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας έχει ήδη προσαρμοστεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης  καθυστερήσεων και εφαρμόζει απόλυτα τον αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας της ΤτΕ. Η Τράπεζα σε αυτήν την περίοδο παρατεταμένης κρίσης έχει δώσει λύσεις σε δανειολήπτες  με προβλήματα εξυπηρέτησης και αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μήνυμα το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες λύσεις είναι ρεαλιστικές και εξυπηρετούνται.

Κλείνοντας, επισήμανε πως ο τοπικός επιχειρηματίας έχει πολλούς λόγους να προτιμήσει την τοπική του Τράπεζα για τις συναλλαγές του, ο κυριότερος εκ των οποίων είναι πως η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διαχειρίζεται τοπικά κεφάλαια, δημιουργώντας υπεραξία και ανάπτυξη στην οικονομία της περιοχής.-

 

Εκλογές 2015

Το ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου,  υπενθυμίζει τα κάτωθι :

Τον Νοέμβριο του 2015 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Συνεταιριστικής τράπεζας Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τους νόμους 4261/14 και 1667/86, όπως ισχύουν, και σύμφωνα με το νέο καταστατικό που εγκρίθηκε από την ετήσια τακτική  ΓΣ της 30/6/2015 και εγκρίθηκε από την ΤτΕ, στο νέο ΔΣ θα πρέπει να εκλεγούν δύο πρόσωπα τα οποία θα είναι:

πλήρους απασχόλησης, εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τα οποία θα διευθύνουν τη δραστηριότητά της Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 - Να έχουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο (τραπεζική διοίκηση και λειτουργία)

 - Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 - Να είναι μέλη ή όχι της Τράπεζας

 - Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές του Νοεμβρίου για τις δύο αυτές θέσεις του ΔΣ, θα πρέπει μέχρι 31/8/2015 να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στην επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων της τράπεζας.

Στη συνέχεια ο κατάλογος των υποψηφίων θα υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος προς προληπτική εποπτική αξιολόγηση και έγκριση της καταλληλόλητας των υποψηφίων.

Πληροφορίες :  Γραφείο Διοίκησης. Τηλ: 24410-80882

Για το ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

Γιώργος Μπούκης

Πρόεδρος

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014

20-21 Νοεμβρίου 2014

«Τεχνόπολις», Πειραιώς 100, Γκάζι

Δελτίο Τύπου

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Εβδομάδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014,διοργανώνεται Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου και την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Στόχος του Φόρουμ είναι η παροχή πληροφόρησης, η διάδοση καλών πρακτικών και μοντέλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργατικών επιχειρήσεων, καθώς και η ανάπτυξη θεσμικών και πρακτικών εργαλείων για την εδραίωση, χρηματοδότηση και βιώσιμη λειτουργία τους στην Ελλάδα.

Τις διήμερες εκδηλώσεις συνδιοργανώνουν οι: “Άνεμος Ανανέωσης” - Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, 180 Μοίρες - Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, BENISI - Scaling Social Innovation, Δίκτυο Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (SES Net),Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ ΕλλάδαςImpact Hub Athens και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Το Φόρουμ πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,του BMW Foundation Herbert Quandt,της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και του INNOVATHENS – Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.

Βασικές θεματικές του Φόρουμ:

- Oι κοινωνικοί εταίροι στηρίζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα (τομείς και καλές πρακτικές συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης/κοινωνικών επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά εργαλεία, μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικών επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό)

- Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, Κτίριο INNOVATHENS

Δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης των κοινωνικών επιχειρήσεων

(βιώσιμες δημόσιες προμήθειες, προοπτικές ενεργειακών συνεταιρισμών για βιώσιμη ενέργεια, εργαλεία και μέθοδοι για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου της κοινωνικής επιχείρησης)

Στις προγραμματισμένες συζητήσεις και τα εργαστήρια συμμετέχουν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται με διαφορετικές οπτικές στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: κοινωνικοί επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι συνεταιριστικών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ερευνητές και ερευνήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιπλέον, την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων από το εξωτερικό στο Αμφιθέατρο του 9.84 καιτην Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου θα οργανωθεί σε ειδικό χώρο (market place) του INNOVATHENS έκθεση, όπου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κοινωνικών – συνεταιριστικών επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών ομοσπονδιών και δικτύων, με στόχο την αλληλο-ενημέρωση, πληροφόρηση και δικτύωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://seforum.gr/ και για την Ελληνική Εβδομάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014 την ιστοσελίδα http://seweek.gr

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμαεδώ

Επικοινωνία

Άνεμος Ανανέωσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Tηλ. 2310 282829

Impact Hub Athens: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

SES Net: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

180 ΜοίρεςΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόσκληση Γ. Συνέλευσης 2014

Aριθμ. Πρωτ.:001487

Καρδίτσα    26/05/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς τους αξιότιμους κ.κ. Συνεταίρους

Κυρίες & Κύριοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 14 & 15 του Καταστατικού, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30μ.μ., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 3 – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2013 – 31/12/2013.

2. Έγκριση φορολόγησης αφορολόγητων αποθεματικών προηγούμενων ετών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4172/2013 και διάθεσής τους.

3. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και του προσαρτήματος) και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 – 31/12/2013.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεών της, γενικά, για τη χρήση του έτους 2013.

5. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014.

6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014.

7. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

8. Έγκριση αιτήσεων μελών για αποχώρηση από τον συνεταιρισμό.

9. Αποζημίωση μελών του Δ.Σ.

10. Ενημέρωση περί των νέων διατάξεων των Ν. 1667/86 και Ν. 4261/14.

11. Συγκρότηση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων. 

12. Τροποποίηση του άρθρου 42 παρ.2 του καταστατικού της Τράπεζας.

13. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 27/06/2013.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                          ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απολογισμός Χρήσης 2013

Αρχείο PDF [Apologismos_2013_teliko2.pdf_3606kb]

Υπηρεσίες My-Banking

e bankinge - Banking
Εγγραφείτε Τώρα!! Διαχειριστείτε άμεσα τους λογαριασμούς σας...


sms alertSMS alert
Εγγραφείτε Τώρα!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Τοποθεσία

world karditsa ImgID1

Τα γραφεία μας βρίκονται στην Καρδίτσα

Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Καρδίτσας).