Call us: +30 24410 40099

Εκλογές 2015

Το ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου,  υπενθυμίζει τα κάτωθι :

Τον Νοέμβριο του 2015 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Συνεταιριστικής τράπεζας Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τους νόμους 4261/14 και 1667/86, όπως ισχύουν, και σύμφωνα με το νέο καταστατικό που εγκρίθηκε από την ετήσια τακτική  ΓΣ της 30/6/2015 και εγκρίθηκε από την ΤτΕ, στο νέο ΔΣ θα πρέπει να εκλεγούν δύο πρόσωπα τα οποία θα είναι:

πλήρους απασχόλησης, εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τα οποία θα διευθύνουν τη δραστηριότητά της Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 - Να έχουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο (τραπεζική διοίκηση και λειτουργία)

 - Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 - Να είναι μέλη ή όχι της Τράπεζας

 - Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές του Νοεμβρίου για τις δύο αυτές θέσεις του ΔΣ, θα πρέπει μέχρι 31/8/2015 να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στην επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων της τράπεζας.

Στη συνέχεια ο κατάλογος των υποψηφίων θα υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος προς προληπτική εποπτική αξιολόγηση και έγκριση της καταλληλόλητας των υποψηφίων.

Πληροφορίες :  Γραφείο Διοίκησης. Τηλ: 24410-80882

Για το ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

Γιώργος Μπούκης

Πρόεδρος

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014

20-21 Νοεμβρίου 2014

«Τεχνόπολις», Πειραιώς 100, Γκάζι

Δελτίο Τύπου

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Εβδομάδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014,διοργανώνεται Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου και την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Στόχος του Φόρουμ είναι η παροχή πληροφόρησης, η διάδοση καλών πρακτικών και μοντέλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργατικών επιχειρήσεων, καθώς και η ανάπτυξη θεσμικών και πρακτικών εργαλείων για την εδραίωση, χρηματοδότηση και βιώσιμη λειτουργία τους στην Ελλάδα.

Τις διήμερες εκδηλώσεις συνδιοργανώνουν οι: “Άνεμος Ανανέωσης” - Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, 180 Μοίρες - Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, BENISI - Scaling Social Innovation, Δίκτυο Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (SES Net),Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ ΕλλάδαςImpact Hub Athens και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Το Φόρουμ πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,του BMW Foundation Herbert Quandt,της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και του INNOVATHENS – Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.

Βασικές θεματικές του Φόρουμ:

- Oι κοινωνικοί εταίροι στηρίζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα (τομείς και καλές πρακτικές συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης/κοινωνικών επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά εργαλεία, μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικών επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό)

- Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, Κτίριο INNOVATHENS

Δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης των κοινωνικών επιχειρήσεων

(βιώσιμες δημόσιες προμήθειες, προοπτικές ενεργειακών συνεταιρισμών για βιώσιμη ενέργεια, εργαλεία και μέθοδοι για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου της κοινωνικής επιχείρησης)

Στις προγραμματισμένες συζητήσεις και τα εργαστήρια συμμετέχουν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται με διαφορετικές οπτικές στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: κοινωνικοί επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι συνεταιριστικών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ερευνητές και ερευνήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιπλέον, την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων από το εξωτερικό στο Αμφιθέατρο του 9.84 καιτην Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου θα οργανωθεί σε ειδικό χώρο (market place) του INNOVATHENS έκθεση, όπου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κοινωνικών – συνεταιριστικών επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών ομοσπονδιών και δικτύων, με στόχο την αλληλο-ενημέρωση, πληροφόρηση και δικτύωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://seforum.gr/ και για την Ελληνική Εβδομάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014 την ιστοσελίδα http://seweek.gr

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμαεδώ

Επικοινωνία

Άνεμος Ανανέωσης: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Tηλ. 2310 282829

Impact Hub Athens: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SES Net: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

180 ΜοίρεςThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πρόσκληση Γ. Συνέλευσης 2014

Aριθμ. Πρωτ.:001487

Καρδίτσα    26/05/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς τους αξιότιμους κ.κ. Συνεταίρους

Κυρίες & Κύριοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 14 & 15 του Καταστατικού, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30μ.μ., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 3 – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2013 – 31/12/2013.

2. Έγκριση φορολόγησης αφορολόγητων αποθεματικών προηγούμενων ετών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4172/2013 και διάθεσής τους.

3. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και του προσαρτήματος) και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 – 31/12/2013.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεών της, γενικά, για τη χρήση του έτους 2013.

5. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014.

6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014.

7. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

8. Έγκριση αιτήσεων μελών για αποχώρηση από τον συνεταιρισμό.

9. Αποζημίωση μελών του Δ.Σ.

10. Ενημέρωση περί των νέων διατάξεων των Ν. 1667/86 και Ν. 4261/14.

11. Συγκρότηση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων. 

12. Τροποποίηση του άρθρου 42 παρ.2 του καταστατικού της Τράπεζας.

13. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 27/06/2013.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                          ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απολογισμός Χρήσης 2013

Αρχείο PDF [Apologismos_2013_teliko2.pdf_3606kb]

Services My-Banking

e bankinge - Banking
Register now!! Manage your bills directly...


sms alertSMS alert
Register now!! Ενημερωθείτε άμεσα για υπόλοιπα λογαριασμών...

Location

world karditsa ImgID1

Our offices are located in Karditsa 

Τaliadourou & Kolokotroni  (Karditsa Shopping Center).